Viktig! Husk innmeldingsfristen på 7 dager

NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.
NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.

Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.
Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.

Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.

Vandrepremier i NVK

Statutter for poenglikhet i forbindelse med kåring av årets hunder (NVK og NVC), endret på RS 2017.

Ved poenglikhet til kåring av årets hunder (NVK og NVC) benyttes følgende retningslinjer:

 1. Den hund som har oppnådd poengene på færrest resultater
 2. Den hund som har oppnådd høyeste enkelt poeng
 3. Hvis fortsatt likt, vinner yngste hund
Årets Vorstehhund NVK

Vinner er den med flest poeng etter reglene for norsk jaktchampionat.

 • 1989 KV C-Trixie, Odd Wraali
 • 1990 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem
 • 1991 KV Orremyras B´Nona, E. og Odd Mørk
 • 1992 KV Bergvolds Mutti, Tom R. Mossmann
 • 1993 KV Haugebjås Storm, Jens T. Sagør
 • 1994 KV Ruslebiff, Hans Fr. Gulliksen
 • 1995 KV Steff av Dahlwinn, Victor Wang
 • 1996 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang
 • 1997 KV Steff av Dahlwinn, Victor Wang
 • 1998 KV Irgas, Ketil Fredriksen
 • 1999 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang
 • 2000 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang
 • 2001 KV Stanglifjellet’s Janko, Robert Brenden
 • 2002 KV Kvitnyken’s ATP Henny, Svein M. Haraldsen
 • 2003 KV Rugdelias JMG Cogito, Ingeborg Nygaard og Øystein Kroken
 • 2004 KV Svarttjønnas Svea, Per Formo
 • 2005 SV Stakkhaugen’s Biri, Pål/Roy Fasseland
 • 2006 KV Kvitnykens ATP Nikita, Robert Brenden
 • 2007 KV Tierbuas Blondie, Brit Andrå
 • 2008 SV Fia, Arne Aalberg
 • 2009 KV Kvitnykens ATP Nikita, Robert Brenden
 • 2010 KV Sognexpressen's ACP Tiara, Robert Brenden
 • 2011 KV Haugtuns Fri, Siw og Ola Øie
 • 2012 KV Rugdelias NMJ Lucilla, Anne Grete Langeland
 • 2013 SV Gressfjellets Albert, Dagfin Fagermo
 • 2014 KV Markusfjellets GDF Raipas, Ulf Antonsen
 • 2015 SV Speldraget's F Golddigger, Randi Schulze
 • 2016 SV Ullekalvs Si-Fröken, Lone Gudim
 • 2017 KV Itza's Heidi, Anne Maj Krogh
 • 2018 SV A-Beethoven av Brandsegg Søndre , Rune Fossum
 • 2019 KV Tiurjegeren’s Solo av Sognexpressen, Robert Brenden
 • 2020 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze 2.g
 • 2021 KV Høgdalias GNT Texas, Øystein Dahl
Årets Allroundhund NVK

Tildelingen skjer på grunnlag av resultatene i 4 prøvetyper. Kun beste resultat i hver prøvetype teller. Det gis 3 poeng for 1.pr. AK, UK eller plassering i VK, 2 poeng for 2. pr. AK eller UK og 1 poeng for 3. pr. Dersom en hund blir premiert ved 3 prøvetyper  fordobles poengsummen. Ved premiering i alle 4 prøvetyper tredobles poengsummen. Ved poenglikhet har jaktrådet avgjørelsen ved vurdering av årets samlede resultat. Premien er evigvandrende, men det utdeles en miniatyr til odel og eie hver år.  Endret i 1988 til Årets Allroundhund. Vinner er den med høyest poengsum etter NVC-reglene. Beste resultat fra minimum 3 prøvegrener, maks 5 prøvegrener. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og samlekombinert dvs. seks grener i Norge. Hvis det står likt, vinner yngste hund. Endret RS 1996: Tildelingen skal skje på grunnlag av de 5  prøvegrenene: Høyfjell, skog, lavland, vinter og kombinert (fullkombinert eller samlekombinert). Endret RS 2011: Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK, og apport skal være én av grenene. Endret RS 2012: Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK. Endret RS 2013: Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK. Apport skal være én av grenene. Endret RS 2017: Minimum premiert i 3 prøverener i AK/VK. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og apport. Det samles poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for championatpoeng i NKK. Kun høyeste premie i hver gren teller.  Endret RS 2019: Minimum premiert i tre prøvegrener. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland,  skog og apport. Det samles poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for championatpoeng i NKK.  Kun høyeste premie i hver gren teller. Ved poenglikhet vinner: 1. Den hund som er premiert i flest grener 2. Hvis det står likt vinner den hund med høyeste enkelt poeng. 3. Hvis det fortsatt står likt vinner yngste hund.

 • 1972 SV Nell, Erik Vogt 12 p
 • 1973 SV Frigga, Birgit Ording 16 p
 • 1974 SV Jawa, N K Isaksen
 • 1975 SV Frigga, Birgit Ording 27 p
 • 1976 SV Nerigardens Torri, Johan Østby 14 p
 • 1977 KV Bæsk, Odd Mørk 18 p
 • 1978 KV Kongstorps Aro, John Torp 27 p
 • 1979 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad
 • 1980 KV Kongstorps Aro, John Torp 24 p
 • 1981 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad 30 p
 • 1982 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad 36 p
 • 1983 KV Garbo, Åmund Myklebost 18 p
 • 1984 KV Garbo, Åmund Myklebost 33 p
 • 1985 KV CoGo Hera av Vestgården, Arne Gjerstad 36 p
 • 1986 SV Robin, Anders Lunde 27 p
 • 1987 KV CoGo Hera av Vestgård., Fred Bjørnestad 36 p
 • 1988 KV Co-Go av Vestgården, Fred Bjørnestad
 • 1989 KV Myklegardens Gaia, Tom Sørum
 • 1990 KV Klevåsens Donna, B. og K. Klevås
 • 1991 KV Orremyras B´Nona, E. og Odd Mørk
 • 1992 KV Bergvolds Mutti, Tom R. Mossmann
 • 1993 KV Bergvolds Mutti, Tom R. Mossmann
 • 1994 KV Ane, Ansten Dalen
 • 1995 SV Leikvins FCM Tigeren, Anders Lunde
 • 1996 SV Kongsbekkens Connie, Kai-Rune Johannessen
 • 1997 SV Aksæther’s KTA Kaja, JanKarlsson
 • 1998 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 1999 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 2000 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 2001 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 2002 KV Kvitnyken’s ATP Henny, Svein M. Haraldsen
 • 2003 KV Stallogaisa´s H-Ed, Carl Peder Ramstad
 • 2004 KV Tierbuas Pippi, Glenn Olsen
 • 2005 KV Lierdalens Black Pepsi, Anders Simensrud
 • 2006 SV Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze
 • 2007 SV Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze
 • 2008 SV Fia, Arne Aalberg
 • 2009 KV Sognexpressen’s DNT Kira, Øystein Dahl
 • 2010 SV Rotvelta’s DKM Tussa, Lone Gudim
 • 2011 KV Gruffwe Rijs Astrix, Roger Andersen
 • 2012 KV Sør Holleias BTF Jazz, Belinda Aasberg og Anders Simensrud
 • 2013 KV Sør Holleias BTF Jazz, Belinda Aasberg og Anders Simensrud
 • 2014 SV Speldraget’s F Golddigger, Randi Schulze
 • 2015 SV Speldraget’s F Golddigger, Randi Schulze
 • 2016 KV Sør Holleias BTF Jazz, Belinda Aasberg og Anders Simensrud
 • 2017 KV Rypesteggens COT Eowyn, Sveinung Steine
 • 2018 BjB Tiril, Espen og Linda Mari Dammen Moe
 • 2019 KV Tiurjegeren’s Solo av Sognexpressen, Robert Brenden
 • 2020 KV Tiurjegeren’s Solo av Sognexpressen, Robert Brenden 2.g
 • 2021 SV Speldragets F Golddigger. Eier Randi Schulze 3.g
Årets Unghund NVK

Vinner er den med høyest poengsum etter NVC-reglene. Kun de 5 beste UK-starter i Norge er tellende, pluss høystatusløpene. Maks 10 prøver. Hvis det står likt, vinner yngste hund.

 • 1988 SV Vestenfors Wicky, Elin Soltvedt
 • 1989 SV Varga von Aldo, Svein Johnsen
 • 1990 KV Inka, Anne Maj Jenssen
 • 1991 KV E´Pelle, B.E. Olsen/Lehne
 • 1992 SV Leikvins Tigeren, Anders Lunde
 • 1993 KV Varegglias Lucky Charm, Øystein Skulerud
 • 1994 SV Storm Frank Øvrewall
 • 1995 KV Itza´s Tyro, Svein O. Aune
 • 1996 KV Huldreskogens Hanna, Tom R. Mossmann
 • 1997 SV Nordaførr’s B Don Arax, Andreas Bjørn
 • 1998 SV Stubbestulens Krutt, Terje Berntsen
 • 1999 KV Jomfrutoppens Lotte, Gry Hofstad
 • 2000 KV Gollomen´s Birk, Ole Andre Hestmo
 • 2001 KV Lierdalen’s Black-Pepsi, Terje Rontén
 • 2002 KV Kvitnyken’s ATP Henny, Svein M. Haraldsen
 • 2003 SV Stakkhaugens Silva, Pål Fasseland
 • 2004 KV Sognexpressens Tiara, Robert Brenden
 • 2005 SV Tre Riks Røysas Bonny, Heidi Ustvedt
 • 2006 KV Rugdelias NMJ Nikko, Ivar Eknes
 • 2007 KV Aron, Thomas Ellefsen/Violett Andersen
 • 2008 KV Haugtun’s DPB Fri, Siw Øie
 • 2009 SV Kvitsteindalens C-Ani, Geir Sve
 • 2010 SV En Ja, Alexander Rutle
 • 2011 KV Klevportens Kompis, Steinar Søiland
 • 2012 KV Sagåsen’s  Tyra
 • 2013 SV Gromliens Juni, Trond Aalberg
 • 2014 KV Rampens RTE Flax, Nina Smidtsrød
 • 2015 KV Vessinglias C Sofi, Hans Petter Blokkum
 • 2016 SV Munkefjellets Vill Iver, Ellen Marie Imshaug
 • 2017 KV Suldølens Tullamore, Wenche Due Hansen/Arild Walter Hansen
 • 2018 SV Sølenrikets A-Karma, Geir Sve
 • 2019 KV Rampen’s XME Helt Hærli, Nina Smidtsrød
 • 2020 KV Burre, Geir Henning Strøm
 • 2021 KV Masterbakkens AEO Àrja, Ingeborg Nina Nygaard
Årets langhår NVC

Tidligere Dibas Vandrepremie. Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Langhår. Deles ut til beste jaktpremierte, norskeide, langhårete vorstehhund for resultater oppnådd på jaktprøver og apportprøver i Norge. Jaktprøver regnes om til poeng etter skala for ’’Årets Unghund/Årets Allroundhund’’. Ved poenglikhet (jaktprøve + apportprøve) teller høyeste premie fra apportprøve samme år. Ved fortsatt likhet teller beste ustillingsresultat uansett år dette er oppnådd. Ved fortsatt likhet, vinner yngste hund. Hvis det ikke er noen jaktpremierte hunder ett år, blir prisen ikke utdelt. Vinnes til odel og eie av den fører som først oppnår 4 napp i premien.

 • 2003 LV Bowie (Ulysess), Trude Sævik/Helge Heimstad
 • 2004 LV Fjordlandets Centa, Mette Ulvestad
 • 2005 LV Fjordlandets Evo, Hanne Solem
 • 2006 LV Fjordlandets Evo, Øystein Gleditsch 2.g
 • 2007 LV Jærlosens Cita, Eli Ronglan
 • 2008 LV Fjordlandets Centa, Mette Ulvestad 2.g
 • 2009 LV Åska, Kai-Rune Johannessen
 • 2010 LV Fraggle av Mjøsgløtt, Gunn Ness
 • 2011 LV Fraggle av Mjøsgløtt, Gunn Ness 2.g
 • 2012 LV Fraggle av Mjøsgløtt, Gunn Ness 3.g
 • 2013 LV Fraggle av Mjøsgløtt, Gunn Ness 4.g
 • 2014 LV Fraggle av Mjøsgløtt, Gunn Ness 5.g
 • 2015 LV Rognhøgdas Trixie, Guro Ronglan Aarnes
 • 2016 LV Vindeggens Frøya, Aasmund Ørbeck-Nilssen
 • 2017 LV Rognhøgdas Trixie, Guro Ronglan Aarnes 2.g
 • 2018 LV Langvassåsens Luna, Liv Jorunn Karlsen
 • 2019 LV Langvassåsens Luna, Liv Jorunn Karlsen 2.g
 • 2020 LV Rognhøgdas Alva, Martin Tangen
 • 2021 LV Rognhøgdas Alva, Martin Tangen 2.g
Årets Høyfjellshund AK/VK NVC

Tidligere H. Finnis Vandrepremie. Tildeles beste premierte vorstehhund i VK på NVKs høyfjellsprøve. Må vinnes 3 ganger. Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Høyfjellshund AK/VK Høst.

 • 1966 Siv, Rudolf Jacobsen
 • 1967 Fant, Nickelsen
 • 1968 Finni, Monica Jonsson
 • 1969 Kaj, Thv. Jensen, Danmark
 • 1972 KV Ståvi-Snøgg, Hans Borchgrevink
 • 1974 Fia, Harald Nordli
 • 1975 SV Frigga, Birgit Ording
 • 1976 SV Nerigardens Zargo, Randi Schulze Tommelstad
 • 1979 Ikke utdelt
 • 1980 Ikke utdelt
 • 1981 Ikke utdelt
 • 1982 KV Myklegardens Troya II, Kjell Myklebost
 • 1983 Ikke utdelt
 • 1984 Ikke utdelt
 • 1985 KV Myklegardens Troya II, Kjell Myklebost 2. g.
 • 1986 KV Co-Go av Vestgården, Fred Bjørnestad
 • 1987 KV Co-Go av Vestgården Fred Bjørnestad 2. g.
 • 1988 KV Litleleifs Charm, Knut Steinar Skiple
 • 1989 Ikke utdelt
 • 1990 SV Orion Kjell J. Grythe
 • 1991 KV Lundars Barabass, J. I. Floberg
 • 1992 Ikke utdelt
 • 1993 SV Botnahiets Rasmus, Asbjørn Trøstheim
 • 1994 Ikke utdelt
 • 1995 SV Leikvins FCM Tigeren, Anders Lunde
 • 1996 Ikke utdelt
 • 1997 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang
 • 1998 Ikke utdelt
 • 1999 Ikke utdelt
 • 2000 SV Tegardens Tico, Steinar A. Torvik
 • 2001 Ikke utdelt
 • 2002 Ikke utdelt
 • 2003 KV Kvitnyken’s ATP Nikita, Robert Brenden
 • 2004 SV Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze
 • 2005 SV Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze 2.g
 • 2006 KV Kvitnykens ATP Nikita, Robert Brenden
 • 2007 SV Austbakkens Z-Tiril, Kenneth Ressem
 • 2008 SV Fia, Arne Aalberg
 • 2009 KV Tierbua’s Pippi, Glenn Olsen
 • 2010 KV Sognexpressen’s ACP Tiara, Robert Brenden
 • 2011 KV Haugtuns Fri, Siw og Ola Øie
 • 2012 SV Fjällbrisens Gerry, Kjell Tangen
 • 2013 KV Haugtun’s BRC Falco, Jon Inge Alstadvoll
 • 2014 KV Markusfjellets GDF Raipas, Ulf Antonsen
 • 2015 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze
 • 2016 KV Aska, Jens Thomas Sagør
 • 2017 SV Munkefjellets Palo, Rune Brenna
 • 2018 SV Kvitsteindalens Hedda, Rune Fossum
 • 2019 SV Beethoven av Brandsegg Søndre, Rune Fossum
 • 2020 KV Tiurjegeren’s Solo av Sognexpressen, Robert Brenden
 • 2021 SV Speldragets J-The Boss, Rune Fossum
Årets Unghund Høst NVC

Tidligere Engelstads Vandrepremie. Tildeles beste vorstehhund med 1.pr. UK på høyfjellsprøve. Til odel og eie etter å være vunnet 3 ganger av samme eier. Endret 1978: Tildeles den vorstehunghund som har gjort den beste innsats på høyfjellet i løpet av året. Styrets vurdering, gjerne etter poeng-systemet 1, 2, 3 og 4 poeng for henholdsvis 3., 2., 1. og 1. pr. UK med ÆP. Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Unghund Høst.

 • 1968 SV Nell, Erik Vogt
 • 1978 SV Tollådalens Kaisa, Hans H Steen
 • 1979 KV Brokefjells Gyri, Trond Indrebø
 • 1980 KV Myklegardens Troya II, Kjell Myklebost
 • 1981 KV Gyda, Alfred Ørjebu
 • 1982 SV Austbakkens Gita, Geir Kristiansen
 • 1983 KV Co-Go Hera av Vestgården, Fred Bjørnestad
 • 1984 SV Skjækerfjellas Vargas, Per Eidem
 • 1985 SV Jerv, Kåre Nergaard
 • 1986 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem
 • 1987 SV Tindens F’Kassandra, G. Alveberg/H. Backe
 • 1988 SV Vestenfors Wicky, Elin Soltvedt
 • 1989 KV Dierges Stegg, Tor Pedersen
 • 1990 KV Inka, Anne Maj Jenssen
 • 1991 SV Kjempåsens Rago, Per-Ivar Sveli
 • 1992 SV Leikvins Tigeren, Anders Lunde
 • 1993 KV Varegglias Lucky Charm, Øystein Skulerud
 • 1994 SV Storm, Frank Øvrewall
 • 1995 KV Tyro, Svein O. Aune
 • 1996 KV Huldreskogens Hanna, Tom R. Mossmann
 • 1997 SV Nordaførr’s B Don Arax, Andreas Bjørn
 • 1998 SV Austbakken’s Viro, Karianne Storvoll
 • 1999 KV Senta, Bing Karlsen
 • 2000 KV Gollomen’s Birk, Ole Andre Hestmo
 • 2001 KV Lierdalen’s Black-Pepsi, Terje Rontén
 • 2002 KV Kvitnyken’s ATP Henny, Svein M. Haraldsen
 • 2003 SV Mogop’s Proppen, Birgit Westgård
 • 2004 KV Sognexpressens Mira, Eirik Fortun
 • 2005 SV Gaundaldrømmens Grom, Nina Rossen
 • 2006 KV Rugdelias NMJ Lucilla, Tore Kallekleiv
 • 2007 SV Gaundaldrømmens Era, Beate Larsen Gaundal og Rolf Gaundal
 • 2008 KV Haugtun’s DPB Fri, Siw Øie
 • 2009 SV Kvitsteindalens C-Ani, Geir Sve
 • 2010 SV Guriskogens TOB Beth, Tor Asle Eliassen
 • 2011 KV Klevportens Hoffern, Kristin Hoffmann
 • 2012 SV Schou’s Lerke, Øyvind Gruben
 • 2013 SV Farris, Ole Jakob Omland
 • 2014 SV Guriskogens BSA Panzer, Tor-Asle Eliassen
 • 2015 KV Rugdelias Xav Lykke, Ole Erik Furuheim
 • 2016 KV Skåtfjellets Bzt Tella, Tom Lilletvedt
 • 2017 SV Bekkstuggus DBM Dobra Maleme, Rolf Gaundal
 • 2018 KV Rugdelias ÆCC Tor, Kristin Hoffmann
 • 2019 SV Brå, Rune Brenna
 • 2020 KV Burre, Geir Henning Strøm
 • 2021 KV Sako’s Ciao Bello, Simen Brekke
Årets Unghund Allround NVC

Tidligere Jegertunets Vandrepremie. Tildeles eier av unghund som har oppnådd høyeste poengsum ved årets kombinerte jaktprøver (samlekombinert og fullkombinert). Ved poenglikhet går den hund foran som har høyest poengsum på felt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund. Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC il Årets Unghund Allround  Endret RS 2011: Minimum premiert i 3 prøvegrener i UK og apport skal være én av grenene.  Endret RS 2012: Minimum premiert i 3 prøvegrener i UK. Endret RS 2013: Minimum premiert i 3 prøvegrener i UK og apport skal være én av grenene. Endret RS 2016: Minimum premiert i 2 prøvegrener i UK. Endret RS 2017: Minimum premiert i to prøvegrener der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland og apport. Det gis 2 poeng for apport sammen med feltpremie kun første gang. Ved flere 1.UK apport gis det 1 poeng sammen med feltpremie. Hvis det står likt vinner yngste hund.

 • 1992 KV Aasatruas Ronja, Harald Holm
 • 1993 SV Krulidalens Tyri, Terje Berntsen
 • 1994 SV Storm, Frank Øvrewall
 • 1995 KV Tyro, Svein O. Aune
 • 1996 SV Lundefjellets C Rai, Per I. Sveli
 • 1997 SV Stillastua’s Gaissa, Tor Asle Eliassen
 • 1998 SV Stubbestulens Krutt, Terje Berntsen
 • 1999 KV Lauritz, Heidi Bjørnson
 • 2000 SV Ramp, Bente Hansen
 • 2001 KV Lierdalen’s Black-Pepsi, Terje Rontén
 • 2002 SV Tooti, Yngvar Teodorsen
 • 2003 SV Stakkhaugen’s Silva, Pål Fasseland
 • 2004 SV Leidangens My, Jan F. Karlsson
 • 2005 SV Hella’s Odin, Eva og Kent Pedersen
 • 2006 KV Rugdelias NMJ Nikko, Ivar Ekenes
 • 2007 KV Aron, Marion Violet Andersen og Thomas Ellefsen
 • 2008 KV Haugtun’s DPB Fri, Siw Øie
 • 2009 SV Kvitsteindalens C-Ani, Geir Sve
 • 2010 KV Fjellfant ENS BMR Brøyt, Trond Leganger
 • 2011 KV Klevportens Kompis, Steinar Søiland
 • 2012 SV Pladsfjellets Røy, Torill Gjerstad Hartwig
 • 2013 SV Farris, Ole Jakob Omland
 • 2014 KV Rampens RTE Flax, Nina Smidtsrød
 • 2015 SV Havheims Første Vorsteher, Mali Nordvang Rundfloen
 • 2016 SV Munkefjellets Vill Iver, Ellen Marie Imshaug
 • 2017 KV Suldølens AES Tullamore, Wenche Due Hansen/Arild Walter Hansen
 • 2018 KV Høgdalias Texas, Øystein Dahl
 • 2019 KV Rampen’s XME Helt Hærli, Nina Smidtsrød
 • 2020 KV Skåtfjellets Riekko, Wenche Dørmænen
 • 2021 KV Masterbakkens AEO Àrja, Ingeborg Nina Nygaard
Årets Strihår Allround AK/VK NVC

Tidligere Jegerens Vandrepremie. Tildeles sier av den stående fuglehund som har oppnådd høyest poengsum uansett klasse på årets kombinerte jaktprøver (samlekombinert og fullkombinert). Ved poenglikhet går den hunden foran som har høyest poeng på felt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund. Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC  til Årets Strihår Allround AK/VK. Endret RS 2017: Minimum premiert i 3 prøvegrener der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland og apport. Det gis 2 poeng for apport sammen med feltpremie kun første gang. Ved flere 1.AK apport gis det 1 poeng sammen med feltpremie. Hvis det står likt vinner yngste hund. Endret RS 2016: Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK.

 • 1990 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem
 • 1991 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem 2.g
 • 1992 KV Veidfjellets Mio, Sigmund Nyborg
 • 1993 SV Ronja, Bjarne Kvale
 • 1994 SV Jerv, Kåre Nergård
 • 1995 SV Boss II av Raisjavri, Yngvar Teodorsen
 • 1996 SV Lundefjellets C Rai, Per I. Sveli
 • 1997 SV L Lavøya’s E. Ivo, Sissel Grongstad
 • 1998 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 1999 SV Springleikens Sorri, Ragnar Jermstad
 • 2000 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen 2.g
 • 2001 SV Bikkjulf’s Hærle, Jan Ove Bråthen
 • 2002 SV Bikkjulf’s Hærle, Jan Ove Bråthen 2.g
 • 2003 KV Rugdelias JMG Cogito, Ingeborg Nygaard og Øystein Kroken
 • 2004 KV Stallogaisa’s H-Ed, Carl Peder Ramstad
 • 2005 KV Stallogaisa’s H-Ed, Carl Peder Ramstad 2.g
 • 2006 SV Leidangens My, Jan F. Karlsson
 • 2007 SV Rondeslottet Quick Silver, Randi Schulze
 • 2008 SV Fia, Arne Aalberg
 • 2009 SV Hovdmyra’s Whole Lotta Yoko, John R. Vaage
 • 2010 SV Rotvelta’s DKM Tussa, Lone Gudim
 • 2011 SV Stakkhaugens Faio, Ellen Marie Imshaug
 • 2012 SV Hovdmyra’s Whole Lotte Yoko, John R. Vaage 2.g
 • 2013 SV Bikkjulfs Kompis, Lars Østlie/Steinar Lund
 • 2014 SV Gressfjellets Quick Step, Randi Schulze
 • 2015 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze
 • 2016 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze 2.g
 • 2017 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze 3.g
 • 2018 SV Tareskogens Rogg, Ketil Arntsen og Nina Rossen
 • 2019 SV Munkefjellets Vill Iver, Ellen Marie Imshaug
 • 2020 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze 4.g
 • 2021 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze 5.g
Årets Skogsfuglhund NVC

Tidligere Kennel Homanskogens Vandrepremie. Tildeles beste korthårede vorstehhund med 1. pr. skogsfuglprøve arrangert av NVK eller NKK. Måtte tidligere  vinnes 3 ganger av samme eier. Endringer 1978: Kan vinnes på en hvilken som helst skogsfuglprøve arrangert av klubb som samarbeider med NKK. Når det er flere kandidater, avgjør styret hvilken hund som skal ha premien. 1. pr. oppnådd på NVKs prøver går da foran, og av slike prioriteres den som er oppnådd på den mest tradisjonsrike prøve. Hvis det fortsatt er tvil, tas det hensyn også til hundens øvrige prestasjoner på skogsfuglprøve samme år. Oppsatt på ny i 1979. Premien er nå evigvarende.  Endret 2007: Endret i forbindelse med innføring av NVC til Årets Skogsfuglhund. Presisering RS 2018: Kun skogsfuglprøver teller.

 • 1964 KV Homanskogens Cuno, E Håning
 • 1965 KV Homanskogens Diana, P. K. Amundrød
 • 1966 Bess, Helge Amundsen
 • 1973 KV Treff, Nils Quist Sørensen
 • 1974 KV Way, Halvor Magne Skoe
 • 1975 SV Bjanka, Helge Amundsen 2. g
 • 1977 KV Unikums Dixi, H. P. Dahm
 • 1978 KV Unikums Dixi, H. P. Dahm 2. g
 • 1979 KV Unikums Dixi, H. P. Dahm 3. g
 • 1980 KV Kongstorps Aro, John Torp
 • 1981 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad
 • 1982 KV Kongstorps Aro, John Torp 2. g
 • 1983 KV Osbakkens Laika, F. Johansen
 • 1984 KV Co-Go av Vestgården, Fred Bjørnestad
 • 1985 KV Brokefjells Bardå, Halvor Magne Skoe
 • 1986 KV Bess, Rolf Nilsen
 • 1987 KV Fia, Per Aas
 • 1988 KV Vira, Sverre Knutsen
 • 1989 KV Jarro-Rex, Pål Andrew Andersen
 • 1990 KV Stavsjødalens Panto, Finn Adeler
 • 1991 KV Orremyras B’Nona, E. og Odd Mørk
 • 1992 KV Orremyras B’Nona, E. og Odd Mørk 2.g
 • 1993 KV Aasatruas ELJ Knall, Pål Andrew Andersen
 • 1994 KV Orremyra’s B’Nona, E. og O. Mørk 3.g
 • 1995 KV Aasatruas ELJ Knall, Pål Andrew Andersen 2.g
 • 1996 KV Haugebjå’s DBB Storm, Jens Thomas
 • 1997 KV Mikkel av Vidjefjell, Bjørn Aage Lassen
 • 1998 KV Aasatruas GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 1999 KV Aasatruas GLT Røysa, Glenn Olsen 2.g
 • 2000 KV Aasatruas GLT Røysa, Glenn Olsen 3.g
 • 2001 KV Rampen’s ITB Era, Ola Øie
 • 2002 KV Orremyra’s G-Bjørk, Pål Andrew Andersen
 • 2003 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen 4.g
 • 2004 KV Tierbuas Perla, Odd Mørk
 • 2005 KV Aasatruas GLT Røysa, Glenn Olsen 5.g
 • 2006 KV Aasatruas KTB Veia, Jan Halvor Eriksen
 • 2007 SV Stakkhaugens Silva, Pål Fasseland
 • 2008 SV Stakkhaugens Silva, Pål Fasseland 2.g
 • 2009 KV Lofotrypas HME Diva, Steinar Søiland
 • 2010 KV Rugdelias MNJ Lucilla, Anne Grete Langeland
 • 2011 KV Rugdelias NMJ Lucilla, Anne Grete Langeland 2.g
 • 2012 KV Rugdelias NMJ Lucilla, Anne Grete Langeland 3.g
 • 2013 KV Rugdelias QLM L’Aquila, Tor-Aanen Kallekleiv
 • 2014 SV Gressfjellets Quick Step, Randi Schulze
 • 2015 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze
 • 2016 KV Øvstebua’s Adm Fryd, Steinar Søiland
 • 2017 KV Ero, Lisbet Ottesen
 • 2018 KV Bjb Tiril, Espen og Linda Mari Dammen Moe
 • 2019 KV Øvstebuas Crf Bris, Steinar Søiland
 • 2020 KV Rypesteggens Eowyn, Sveinung Steine
 • 2021 SV Tjuvskyttens Hasse, Vidar Mong/Ida Sollie
Årets Unghund Lavland NVC

Tidligere Kennel Jonskollens unghundpremie. Endret i forbindelse med innføring av NVC i 2007 til Årets Unghund Lavland.

Tispe

 • 2000 KV Rampens ITB Hærli, Nina S Baastad
 • 2001 KV Lierdalen’s Black-Pepsi, Terje Rontén
 • 2002 KV Kvitnyken’s ATP Nikita, Robert Brenden
 • 2003 KV Lierdalen’s Tante Karin, Anders Simensrud
 • 2004 KV Ulvesvollens ESG Tajka, Torbjørn Eliasson
 • 2005 Ikke utdelt
 • 2006 KV Sør-Holleias ATV Tyri, Henning Hanto

Hannhund

 • 2000 KV Itzas Caro, Odd-Harry Hansen
 • 2001 Ikke utdelt
 • 2002 KV Rugdelias JMG De Zolt, Tore Kallekleiv
 • 2003 Ikke utdelt
 • 2004 Ikke utdelt
 • 2005 Ikke utdelt
 • 2006 KV Rugdelias NMJ Nikko, Ivar Ekenes

Tispe/hannhund

 • 2007 KV Aron, Marion Violet Andersen og Thomas Ellefsen
 • 2008 KV Haugtun’s DPB Fri, Siw Øie
 • 2009 SV Dore-Tea, Stein Ole Hagen
 • 2010 KV Fjellfantens BMR Brøyt, Trond Leganger
 • 2011 KV Rampens Extra, Stine Smidtsrød
 • 2012 SV Ville, Rune O. Brenna
 • 2013 SV Kragborg Pippi, Sigrid Aase
 • 2014 KV Rampens RTE Flax, Nina Smidtsrød
 • 2015 KV Sognexpressen’s Kzb Nikita, Robert Brenden
 • 2016 SV Martine Av Røssmyra, Unn Johannessen
 • 2017 KV Suldølens AES Tullamore, Wenche Due Hansen/Arild Walter Hansen
 • 2018 KV Ipa, Pål Pettersen
 • 2019 KV Rampen’s XME Tiril, Trym Alexandersen
 • 2020 KV Burre, Geir Henning Strøm
 • 2021 SV Kvasshøgdas Nova, Britt Svendsen
Årets Lavlandshund AK/VK NVC

Tidligere Kennel Jonskollens vandrepremie. Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Lavlandshund AK/VK.

 • 2000 KV Fia, Per Olai Stømner
 • 2001 SV Stubbestulens Krutt, Terje Berntsen
 • 2002 KV Aasatrua’s GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 2003 SV Rondeslottet KF Quick Silver, Randi Schulze
 • 2004 KV Stallogaisas H-Ed, Carl Peder Ramstad
 • 2006 KV Lierdalens Troll, Gustav Larsen
 • 2007 KV Tierbua’s Blondie, Brit Andrå
 • 2008 SV Mälarens GK Thin Lizzie, Roger Aasland
 • 2009 SV Mälarens GK Thin Lizzie, Roger Aasland 2.g
 • 2010 SV Rotvelta’s DKM Tussa, Lone Gudim
 • 2011 SV Hovdmyras Tumbling Dice, Kjetil Pedersen
 • 2012 KV Rampen’s Extra, Nina Smidtsrød
 • 2013 SV Hovdmyra’s Whole Lotta Yoko, John R. Vaage
 • 2014 KV Rampen’s NA’s Garmin, Marion Violet Andersen
 • 2015 KV Rampen’s Rte Flax, Nina Smidtsrød
 • 2016 KV Volleåsens Amigo, Ivar Ekenes
 • 2017 KV Sagåsens Nico, John Halvor Madsen
 • 2018 KV Volleåsens Amigo, Ivar Ekenes 2.g
 • 2019 SV Munkefjellets Vill Iver, Ellen Marie Imshaug
 • 2020 SV Speldragets Golddigger, Randi Schulze
 • 2021 KV Høgdalias GNT Texas, Øystein Dahl
Årets Korthår Allround AK/VK NVC

Tidligere Mesterskapshalsbåndet. For årets beste resultat i kombinert prøve, dog minim. 1 AK. Ved poenglikhet tildeles halsbåndet til samtlige. Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Korthår Allround AK/VK. Endret RS 2011: Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK. Apport skal være én av grenene. Endret RS 2011: Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK. Apport skal være én av grenene. Endret RS 2012: Minimum premiert på 4 prøvegrener i AK/VK. Endret RS 2013: Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK . Apport skal være én av grenene. Endret RS 2016: Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK. Endret RS 2017: Minimum premiert i 3 prøvegrener der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland og apport. Det gis 2 poeng for apport sammen med feltpremie kun første gang. Ved flere 1.AK apport gis det 1 poeng sammen med feltpremie. Hvis det står likt vinner yngste hund.

 • 1963 SV Scott, Arne Toft Pedersen
 • 1964 SV Nille, Arne Toft Pedersen
 • 1965 SV Nille, Arne Toft Pedersen 2.g
 • 1966 KV Chocolate Girl, Babs Borchgrevink
 • 1969 KV Chocolate Girl, Babs Borchgrevink 2.g
 • 1971 KV Bonny, Monica Ullmann
 • 1975 SV Nerigardens Zargo, Randi Schulze Tommelstad
 • 1978 KV Unikums Dixi, H P Dahm
 • 1979 KV Jenka, Kjell Myklebost
 • 1979 KV Stegg, Monica Ullmann
 • 1980 SV Villa K Vilja, Arne Toft Pedersen
 • 1981 SV Villa K Vilja, Arne Toft Pedersen 2.g
 • 1982 KV Lønnvikens Flying Aiki, Fred Bjørnestad
 • 1983 SV Lukas, Geir Kristiansen
 • 1983 KV Tiurleikens Arca S-Birko, Ronny Syversen
 • 1984 SV Niko, Oleif Johnsen
 • 1984 SV Austbakkens Gaya, Per Steinbakk
 • 1985 SV Niko, Oleif Johnsen 2.g
 • 1986 SV Varg, Yngvar Teodorsen
 • 1987 SV Jerv, Kåre Nergård
 • 1988 SV Jerv, Kåre Nergård 2.g
 • 1988 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem
 • 1989 SV Delta, Randi Schulze Tommelstad
 • 1990 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem 2.g
 • 1991 SV Tollådalens Jago, F. og Per Eidem 3.g
 • 1992 KV Veidfjellets Mio, Sigmund Nyborg
 • 1993 SV Ronja, Bjarne Kvale
 • 1993 SV Jerv, Kåre Nergård 3.g
 • 1994 SV Jerv, Kåre Nergård 4.g
 • 1995 SV Boss II av Raisjavri, Yngvar Teodorsen
 • 1996 KV Moritz vom Westermoor, Stein Tveten
 • 1997 SV Lavøya’s E. Ivo, Sissel Grongstad
 • 1998 KV Aasatruas GLT Røysa, Glenn Olsen
 • 1999 SV Springleikens Sorri, Ragnar Jermstad
 • 2000 KV Aasatruas GLT Røysa, Glenn Olsen 2.g
 • 2001 SV Bikkjulf’s Hærle, Jan Ove Bråthen
 • 2002 SV Bikkjulf’s Hærle, Jan Ove Bråthen 2.g
 • 2003 KV Rugdelias JMG Cogito, Ingeborg Nygaard og Øystein Kroken
 • 2004 KV Stallogaisas H-Ed, Carl Peder Ramstad
 • 2005 KV Stallogaisas H-Ed, Carl Peder Ramstad 2.g
 • 2006 SV Leidangens My, Jan Karlsson
 • 2007 KV Bakgårdens Fob, Per Olai Stømner
 • 2008 KV Sognexpressen’s ACP Tiara, Robert Brenden
 • 2009 KV Lofotrypas HME Diva, Steinar Søiland
 • 2010 KV Kvitnyken’s A T P Nikita, Robert Brenden
 • 2011 KV Tiurjegerns Lady Gaga, Tommy Andersen
 • 2012 KV Gruffwe Rijs Dkn Astrix, Roger Andersen
 • 2013 KV Sør-Holleias BTF Jazz, Belinda Aasberg og Anders Simensrud
 • 2014 KV Sør-Holleias BTF Jazz, Belinda Aasberg og Anders Simensrud 2.g
 • 2015 Ikke utdelt
 • 2016 KV Sør Holleias BTF Jazz, Belinda Aasberg og Anders Simensrud 3.g
 • 2017 KV Ero , Lisbet Ottesen
 • 2018 KV Bjb Tiril, Espen og Linda Mari Dammen Moe
 • 2019 KV Ajt Kali,  Linda Mari Dammen Moe
 • 2020 KV Sølvrabbens AAA Narya, Tor Danielsen
 • 2021 KV Skåtfjellets BZT Ekko, Wenche Dørmænen
Årets Vinterhund AK/VK NVC

Tidligere Rypeviddas Pokal. Tildeles beste hund ved de nordnorske prøver i kalenderåret etter nærmere oppsatte statutter. Minimu krav 2.AK. Pokalen vinnes til odel og eie når eier har fått tre napp i pokalen, med tre forskjellige hunder. Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Vinterhund AK/VK.

 • 1982 SV Austbakkens Gita, Geir Kristiansen
 • 1983 SV Lukas, Geir Kristiansen
 • 1984 SV Skjækerfj. Vargas, Per Eidem
 • 1985 SV Jerv, Kåre Nergård
 • 1986 SV Niko, Oleif Johnsen
 • 1987 SV Jerv, Kåre Nergård 2.g
 • 1988 SV Tollådalens Jago, F. og P. Eidem
 • 1989 KV Dierges Stegg, Tor Pedersen
 • 1990 SV Jerv, Kåre Nergård
 • 1991 SV Tollådalens Jago, F. og P. Eidem 2.g
 • 1992 KV Veidfjellets Mio, Sigmund Nyborg
 • 1993 KV Veidfjellets Ero, Steinar Pedersen
 • 1994 KV Lappi, Jorun Toften
 • 1995 KV Tyro, Svein O. Aune
 • 1996 SV Noraførr’s Bruno, Sigmund Nyborg
 • 1997 KV Steff av Dahlwinn, Victor Wang
 • 1998 KV Irgas, Ketil Fredriksen
 • 1999 SV Noraførr’s A-Bruno, Sigmund Nyborg 2.g
 • 2000 KV Garm av Dahlwinn, Victor Wang
 • 2001 KV Stanglifjellet’s Janko, Robert Brenden
 • 2002 SV Skjeftelia’s Geisha, Ragnar Gjermstad
 • 2003 SV Bikkjulf’s Hærle, Jan Ove Bråthen
 • 2004 KV Rugdelias JMG Cogito, Øystein Kroken
 • 2005 SV Gallokåsens Immer, Hans Nordhus
 • 2006 KV Kvitnykens ATP Nikita, Robert Brenden
 • 2007 SV Speldragets B Dee-Dee, Jan Egil Smuk og KV Sognexpressen’s ACP Tiara, Robert Brenden
 • 2008 SV Lundefjellets Lukas, Morten Soltvedt
 • 2009 KV Sognexpressen’s DNT Kira, Øystein Dahl
 • 2010 KV Sognexpressen’s ACP Tiara, Robert Brenden 2.g
 • 2011 SV Lundefjellets Lukas, Morten Soltvedt 2.g
 • 2012 KV Markusfjellet’s Gdf Raipas, Ulf Antonsen
 • 2013 SV Gressfjellets Albert, Dagfinn Fagermo
 • 2014 KV Markusfjellet’s Gdf Raipas, Ulf Antonsen 2.g
 • 2015 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze
 • 2016 KV Huldremyras AAN Lilly DeLuxe, Solveig og Kim Aaknes
 • 2017 KV Itza’s Heidi, Anne Maj Krogh
 • 2018 KV Sognexpressens Nikita, Robert Brenden
 • 2019 KV Tiurjegerens Solo av Sognexpressen, Robert Brenden
 • 2020 SV Bivdar av Brandsegg Søndre. Rune Mikalsen
 • 2021 KV Skåtfjellets BZT Ekko, Wenche Dørmænen
 • 2021 KV Skåtfjellets BZT Ekko, Wenche Dørmænen 2.g
Årets unghund Vinter NVC

Tidligere Show II-pokalen. Tildeles beste vorstehhund med 1.UK på lavlandsprøve arrangert av NVK. Endring i 1978: Tildeles beste vorstehhund med 1. UK på årets lavlandsprøver. Er det flere kandidater, avgjøres tildelingen av styret. Endret  2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Unghund Vinter.

 • 1964 KV Hera, Olav Tovslid
 • 1967 SV Geggens Janka, Svein Krogh
 • 1975 KV Chocolate May, Hans Borchrevink
 • 1976 SV Beth av Kaupang, Paul Ivar Holden
 • 1981 SV Tveteråsens Nille, Karin Refsdal
 • 1982 KV Co-Go av Vestgården, Fred Bjørnestad
 • 1983 KV Garbo, Åmund Myklebost
 • 1984 KV Klevåsen’s Cherry, Tora Klevås
 • 1985 Ikke utdelt
 • 1986 KV Klevåsen’s Donna, Kurt Arne Klevås
 • 1987 Ikke utdelt
 • 1988 Ikke utdelt
 • 1989 Ikke utdelt
 • 1990 KV Klevåsen’s Fame, Berit Birkeland
 • 1992 SV EK Rut, Kjell Larssen
 • 1993 Ikke utdelt
 • 1994 Ikke utdelt
 • 1995 Ikke utdelt
 • 1996 KV Alvenutens Lucky Ara, Øistein Skulerud
 • 1997 Ikke utdelt
 • 1998 Ikke utdelt
 • 1999 KV Birkhahn Grev Isak, Ernst S. Andersen
 • 2000 SV Mika, Grethe Granerud
 • 2001 KV Lierdalen’s Black-Pepsi, Terje Rontén
 • 2002 SV Anna, Eva Pedersen
 • 2003 SV Stakkhaugens Silva, Pål Fasseland
 • 2004 SV Guriskogens Tora, Tor Asle Eliassen
 • 2006 KV Rugdelias NMJ Nikko, Ivar Ekenes
 • 2008 KV Fjellfantens Ahh Mia, Ane, Ingri og Trond Leganger
 • 2009 SV Hongfjellets Tess, Lars Helge Trones
 • 2010 KV Gruetjenet’s F-Tyr, Jo Kristoffer Hansen
 • 2011 KV Tiurjegerns Lady Gaga, Tommy Andersen
 • 2012 KV Sagåsen’s Tyra, Terje Bradal
 • 2013 SV Gromliens Juni, Trond Aalberg
 • 2014 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze
 • 2015 KV Vessinglias C Sofi, Hans Petter Blokkum
 • 2016 KV Sognexpressens Lna Sikka, Ingar Olsen og Christine Karlsen
 • 2017 KV Rampen’s Tae Ellevill, Nina Smidtsrød
 • 2018 SV Sølenrikets A-Karma, Geir Sve
 • 2019 KV Rampen’s XME Helt Hærli, Nina Smidtsrød
 • 2020 SV Nattmålheias Risk, Sigurd Nikolaisen
 • 2021 KV Masterbakkens AEO Àrja, Ingeborg Nygaard
NVKs kombinertpremie

Tildeles eier av den stående fuglehund (ikke vorstehhund) som har oppnådd høyeste poengsum uansett klasse ved årets kombinerte jaktprøver (samlekombinert og fullkombinert). Ved poenglikhet går den hund foran som har høyest poeng på felt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund. Endret RS 1996: Tildelingen skal nå skje ved at unghunder – som ikke går spor – får tilleggspoeng ved at gjennomsnittet av poengresultatet fra vann- og søkapporten (før vektlegging) teller som sporpoeng. På denne måten kan unghundene reelt være med å konkurrere om premien.

 • 1990 B Beyaz Monnet, Egil Greve
 • 1991 B Beyaz Monnet, Egil Greve 2. gang
 • 1992 B Pia, Carl Skaar
 • 1993 KM Vardegløtts Annine, Tore Chr. Røed
 • 1994 IS US Pia, Odd-Tore Liland
 • 1995 P Westpoints Largo, Odd G. Nilsen
 • 1996 B Geilanes Fleurie, Egil Greve
 • 1997 Ingen hunder innmeldt
 • 1998 P Westpoints Largo, Odd Nilsen
 • 1999 Ikke utdelt
 • 2000 IS Tydalens Manti, Gry Tveten
 • 2001 Ikke utdelt
 • 2002 ES Vikaasens Acke, Knut Jæger
 • 2003 GS Hovdmyra’s Luna, Jostein Hellevik og Maj Lena Knudsen
 • 2004 IS US Redoks, Randi Schulze
 • 2005 ES Rotuas Athos fra Juni, Erik Heidenreich
 • 2006 IS US Redoks, Randi Schulze 2. gang
 • 2007 B Tråslettens Lord, Trygve Nordås
 • 2008 B Tråslettens Lord, Trygve Nordås 2.g
 • 2009 B Tråslettens Lord, Trygve Nordås 3.g
 • 2014 GM Era des Grandes Vorachyres, Christian Bakke
 • 2015 B Reisavannets Ja-Kaos, Jan-Erik Jensen
 • 2016 B Reisavannets Ja-Kaos, Jan-Erik Jensen 2.g
 • 2017 B Kvikksteps Mira, Eivind Winther
 • 2018 P Ajax, Hans Nordnæs
 • 2019 B Kvikksteps Mira, Eivind Winther 2. g
 • 2020 B Ospekollens B-Frøya, Hans Ole Ingulfsvann
 • 2021
Årets Vorstehhund NVC

Tidligere Sør-Holleias Vandrepremie.

 • 2007 KV Aron, Marion Violet Andersen og Thomas Ellefsen
 • 2008 SV Fia, Arne Aalberg og KV Haugtun’s DPB Fri, Siw Øie
 • 2009 KV Lofotrypas HME Diva, Steinar Søiland
 • 2010 KV Sognexpressen’s ACP Tiara, Robert Brenden
 • 2011 KV Haugtun’s DPB Fri, Siw og Ola Øie 2.g
 • 2012 KV Rampen’s Extra, Nina Smidtsrød
 • 2013 KV Sør Holleias BTF Jazz, Belinda Aasberg/Anders Simensrud
 • 2014 KV Rampens RTE Flax, Nina Smidtsrød
 • 2015 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze
 • 2016 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze 2.g
 • 2017 KV Itza’s Heidi, Anne Maj Krogh
 • 2018 SV A-Beethoven av Brandsegg Søndre, Rune Fossum
 • 2019 KV Rampen’s XME Helt Hærli, Nina Smidtsrød
 • 2020 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze 3.g
 • 2021 SV Speldragets F Golddigger, Randi Schulze 4.g

Reglene for poengtildeling har vært endret en rekke ganger i årenes løp ved vedtak i representantskapsmøtene. Oversikten over det finner du her.

Søk i NVC

Plasseringer NVC

VK NVC 2023
1 Regnr.: NO42203/16 / VK
Eier: Sveinung Steine
Poengsum: 36
2 Regnr.: NO54523/12 / VK
Eier: Robert Brenden
Poengsum: 32
3 Regnr.: NO36304/18 / VK
Eier: Rune Fossum
Poengsum: 31
AK NVC 2023
1 Regnr.: NO48247/20 / AK
Eier: Are Jostein Pedersen
Poengsum: 47
2 Regnr.: NO49712/21 / AK
Eier: Steinar Søiland
Poengsum: 24
3 Regnr.: NO40718/18 / AK
Eier: Ørjan Alm
Poengsum: 17
UK NVC 2023
1 Regnr.: NO45112/22 / UK
Eier: Nina Smidtsrød
Poengsum: 38
2 Regnr.: NO37349/22 / UK
Eier: Rolf.gaundal
Poengsum: 19
3 Regnr.: NO36237/22 / UK
Eier: Stig Kjøpsnes
Poengsum: 18