Viktig! Husk innmeldingsfristen på 7 dager

NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.
NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.

Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.
Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.

Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.

Informasjon om NVC

Norsk Vorstehhund Cup (NVC) er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup hvor jaktprøveresultater og apportprøveresultater kan registreres.

På bakgrunn av resultatene blir poengberegning gjort, og dette danner grunnlaget for kåring av årets NVC-hunder.

Hvem kan være med?

Alle med norskregistrert vorstehhund kan melde inn sine resultater fra norske jaktprøver og apportprøver. Vi ønsker at så mange som mulig vil være med på denne konkurransen, for å få så tidlig som mulig oversikt over resultatene på våre gode vorstehere.

Innmelding av resultat

Hver enkelt eier/fører er selv ansvarlig for å melde inn resultatet innen tidsfristen.

Viktig! Husk å melde inn ditt resultat innen fristen på 7 dager. Resultater meldt inn etter fristen vil ikke bli tatt med!

NVK oppfordrer alle til å melde inn så fort som mulig for å få oppdatert listene kontinuerlig. Resultater som ikke er kommet inn innen tidsfristen, blir ikke tellende.

Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet. Det vil derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.

Når du registrerer vil vi få opp dato for innsendelse av resultat. Skulle det mot formodning ikke komme på nettsiden innen 1 uke, anbefaler vi at du kontakter oss på nvc@vorsteh.no.

Dersom du ikke har tilgang på internett, eller har venner som kan sende inn resultatet, har du en mulighet til. Skriftlig brev sendt innen 1 uke etter prøvens siste dag. Dette brevet skal sendes direkte til klubbens jaktrådsleder.

Bilde av hund

Vi ønsker å presentere hver enkelt hund med det siste bilde du har av hunden din, gjerne hund og eier sammen. Du kan selv legge inn bilde samtidig som du registrerer resultat, alternativt sende bildet til nvc@vorsteh.no så legger vi inn dette for deg.

Klasse UK

Hund som kan delta i UK skal være yngre enn 2 år og ikke fylle ha fylt 2 år på prøvens 1. dag. Som dere ser, så har vi en poengskala som gir mulighet for poeng dersom en blir premiert som nr. 4,5 eller 6 i et av høystatusløpene i Norge.

Klasse AK/VK

Hunder som kan delta i AK, SKAL være fylt 2 år på prøvens første dag. Det er krav om oppnådd 1. AK før du kan stille i VK. NVK har bestemt at disse to klassene blir slått sammen til én klasse i NVC.

Her kan hver enkelt hund samle så mange poeng som mulig. Det er ønskelig at alle som har fått en 1. AK stiller videre i VK. Vi håper alle står frem og viser vorsteheren sin i VK dersom billetten er sikret.

Premieringer

Det er ikke satt opp noen premieringer fra NVK. Grunnen for dette er at det skal være en konkurranse på internett, der premien skal være gratis reklame og profilering av hund og eier på NVKs sider.

NVK premierer fortsatt Årets Hund, Årets Unghund og Årets Allroundhund etter gjeldende regler i NVK.

NVK vil skrive ut diplomer til hunder som vinner en tittel i NVC. Privatpersoner kan fritt sette opp forskjellige premier som de ønsker å dele ut til vinnerne i NVC. NVK skal ikke ha noe med utdeling eller oppbevaring av nye vandrepremier. Dette skal hver enkelt giver lage regler for.

NVK vil annonsere giver og premie på Vorsteh.no og NVC-siden. NVK oppfordrer til å gi premier som kan vinnes til odel og eie ved første napp.

Titler
 • NVC Årets Unghund Lavland (Jonskollens unghund vandrepremie)
 • NVC Årets Unghund Høst (Engelstads vandrepremie)
 • NVC Årets Unghund Vinter (Show 2 pokalen)
 • NVC Årets Unghund Allround (Jegertunets vandrepremie)
 • NVC Årets Skogsfuglhund (Kennel Homannskogens vandrepremie)
 • NVC Årets Lavlandshund AK/VK (Jonskollens vandrepremie)
 • NVC Årets Høyfjellshund AK/VK (Ch Finnis vandrepremie)
 • NVC Årets Vinterhund AK/VK
 • NVC Årets Langhår (Dibas vandrepremie)
 • NVC Årets Allroundhund KV (Mesterskapshalsbandet)
 • NVC Årets Allroundhund SV (Jegerens vandrepremie)
 • NVC Årets Vorstehhund (Sør Holleias vandrepremie)

NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver og på våre nettsider. Det er derfor ikke begrensninger på antall prøvestarter for å samle mest mulig poeng.

Når vi tar ut NM-lag etc., så går det allerede på den som er best premiert innen for den grenen vi skal ta ut et lag til, så det blir ikke store forandringer i forhold til det som har vært praktisert tidligere.

Konkurransen går innenfor 6 prøvegreiner, høyfjell, vinter, lavland, skog, apport (samlekombinert) og fullkombinert der alle våre 3 raser konkurrerer likt. I tillegg vil vi premiere for den beste sammenlagt i hver enkelt rase.

Søk i NVC

Plasseringer NVC

VK NVC 2023
1 Regnr.: NO42203/16 / VK
Eier: Sveinung Steine
Poengsum: 36
2 Regnr.: NO54523/12 / VK
Eier: Robert Brenden
Poengsum: 32
3 Regnr.: NO36304/18 / VK
Eier: Rune Fossum
Poengsum: 31
AK NVC 2023
1 Regnr.: NO48247/20 / AK
Eier: Are Jostein Pedersen
Poengsum: 47
2 Regnr.: NO49712/21 / AK
Eier: Steinar Søiland
Poengsum: 24
3 Regnr.: NO40718/18 / AK
Eier: Ørjan Alm
Poengsum: 17
UK NVC 2023
1 Regnr.: NO45112/22 / UK
Eier: Nina Smidtsrød
Poengsum: 38
2 Regnr.: NO37349/22 / UK
Eier: Rolf.gaundal
Poengsum: 19
3 Regnr.: NO36237/22 / UK
Eier: Stig Kjøpsnes
Poengsum: 18