Viktig! Husk innmeldingsfristen på 7 dager

NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.
NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver.

Etter at resultater er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet.
Det kan derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.

Eventuelle spørsmål kan rettes til nvc@vorsteh.no.

Jaktprøveordbok

For en nybegynner kan en prøvekritikk fremstå som ganske kryptisk.

Her følger en oversikt over de forskjellige ord og utrykk som brukes i forbindelse med jaktprøver, slik at det skal bli lettere å forstå hva dommerne mener.

 • Stil
  Beskriver bevegelsens eleganse, smidighet, effektivitet og kraft, hurtighet, stil i stand og fuglearbeid
 • Reviering
  Hvordan hunden avsøker terrenget, utnyttelse av vind og terreng, samt planmessighet
 • Motvindsøk
  Hunden krysser mot vinden, i marsjretningen
 • Medvindsøk
  Hunden slipper seg langt ut og krysser tilbake mot vinden
 • Sidevindsøk
  Hunden legger seg godt ut til siden og krysser tilbake mot vinden
 • Anvist terreng
  Det terreng som er ønskelig at hunden avsøker i forhold til terrengets beskaffenhet
 • Samarbeid og kontakt
  Hundens evne til hele tiden å vite hvor fører er, tross store utslag i terrenget
 • Henging
  En hund som løper etter makker uten selv å jakte. Tegn på uselvstendighet
 • Kontrollerer
  Løper gjerne foran eller til siden, og holder hele tiden øye med makker. Tegn på uselvstendighet
 • Trekker an
  Beskriver hundens oppførsel før stand. Fugl ligger gjerne langt unna
 • Markerer
  Hunden reagerer på lukt av fugl
 • Avanserer
  Hundens bevegelser fremover mot fugl etter stand. Avanse ender i ny stand
 • Felles stand
  Flere hunder står selvstendig på samme fugl (kull)
 • Blindstand
  Stand uten å presentere fugl
 • Viltsky
  Hund som er redd fugl
 • Blinker
  Vet fuglen er der, men søker bevist utenom (viltskyhet?)
 • Ringer
  Tar stand på fugl fra flere kanter uten å ville reise den (viltskyhet?)
 • Sekunderer
  Respekterer makkers stand ved å ta stand på denne ved bruk av synet
 • Rapport
  Går ut av stand for å hente fører, for deretter å gå opp i ny stand
 • Presisjon
  Hundens evne til å vite hvor fuglen ligger
 • Reising
  Hundens evne til å få fugl på vingene etter reisingsordre
 • Treg reiser
  Er meget forsiktig til å få fugl på vingene etter reisingsordre
 • Låser seg
  Nekter å gå frem på reisingsordre
 • Utredning
  Hundens evne til å avsøke nærområdet rundt oppfluktstedet i den hensikt å finne gjenliggere
 • Skuddredd
  Redd i forbindelse med skudd. En skuddredd hund er det meget vanskelig å helbrede
 • Preller
  Vet hvor fuglen er, men får fugl på vingene uten å ta stand. Må ikke forveksles med støkk
 • Støkk
  Hund som får fugl på vingene uten å ha vært i kontakt med den
 • Ruser
  Hunden forfølger flyvende fugl
 • Apport
  Når hunden henter og avleverer det påskutte vilt. Etter apportordre
 • Knallapport
  Når hunden går i skuddet for å apportere. Uten apportordre
 • Fallapport
  Når hunden ser viltet falle og går for å apportere. Uten apportordre
 • Påvisning av vilt
  Markerer det skutte viltet ved å ta stand på dette
 • Ruser
  Hunden forfølger flyvende fugl
 • Klassehund
  En hund hvis prestasjoner under dagens jakt kan stilles som et ideal for hvordan en fuglehund skal arbeide

Søk i NVC

Plasseringer NVC

VK NVC 2023
1 Regnr.: NO42203/16 / VK
Eier: Sveinung Steine
Poengsum: 36
2 Regnr.: NO54523/12 / VK
Eier: Robert Brenden
Poengsum: 32
3 Regnr.: NO36304/18 / VK
Eier: Rune Fossum
Poengsum: 31
AK NVC 2023
1 Regnr.: NO48247/20 / AK
Eier: Are Jostein Pedersen
Poengsum: 47
2 Regnr.: NO49712/21 / AK
Eier: Steinar Søiland
Poengsum: 24
3 Regnr.: NO40718/18 / AK
Eier: Ørjan Alm
Poengsum: 17
UK NVC 2023
1 Regnr.: NO45112/22 / UK
Eier: Nina Smidtsrød
Poengsum: 38
2 Regnr.: NO37349/22 / UK
Eier: Rolf.gaundal
Poengsum: 19
3 Regnr.: NO36237/22 / UK
Eier: Stig Kjøpsnes
Poengsum: 18