Skip to content

Flertall på DK for endring i NVC-poeng

Representantskapet i NVK har vedtatt en justering i poengberegningen i NVC slik at VK-premier honoreres høyere i forhold til AK og UK.

NVK avdeling Møre og Romsdal ved distriktsrepresentant Rune Nedrebø hadde fremsatt forslag om å gi bedre uttelling for VK-premieringer.

I forsamlingen var det argumenter både for og i mot. Rune argumenterte for at det ble gitt uforholdsmessig mange poeng til hunder som starter gjentatte ganger i AK, mens klubben oppfordrer hunder som allerede har 1. AK om å prøve seg i VK. Han ville at poengene skulle endres slik at det ville lønne seg for hunder å starte i VK fremfor AK.

Andre tok til orde for at 1. AK burde honoreres like godt som VK-premier, all den tid kravene er like høye. Atter andre advarte mot at klubben skulle bli for elite-orientert, og at bredde i jaktprøvedeltakelse hadde en verdi i seg selv.

Etter en pause hvor NVK-leder Anders Simensrud og flere satte seg ned sammen og kikket på tallene og de utslagene de kunne gå, ble det fremsatt et kompromissforslag som innebærer at samtlige VK-premier vil gi ett poengs påslag. Dette forslaget ble så vedtatt:

Poengberegning NVC NY TABELL GJELDENDE FRA 2017

Endringer i apportkrav

I tillegg ble det gjort noen endringer i kravene til allround vandrepremie. Endringene ble vedtatt etter at flere hadde argumentert for at det er vanskelig for hunder som er bosatt nord og vest i landet å sanke poeng på apportprøver fordi det er få slike prøver i disse landsdelene.

Også dette forslaget var fremsatt av Møre og Romsdal.

Heretter er kriteriet for premiering som Årets Allroundhund AK skal være premiering i minst tre prøvegrener.