Skip to content

Representantskapet i NVK har vedtatt en justering i poengberegningen i NVC slik at VK-premier honoreres høyere i forhold til AK og UK.

NVK avdeling Møre og Romsdal ved distriktsrepresentant Rune Nedrebø hadde fremsatt forslag om å gi bedre uttelling for VK-premieringer.

I forsamlingen var det argumenter både for og i mot. Rune argumenterte for at det ble gitt uforholdsmessig mange poeng til hunder som starter gjentatte ganger i AK, mens klubben oppfordrer hunder som allerede har 1. AK om å prøve seg i VK. Han ville at poengene skulle endres slik at det ville lønne seg for hunder å starte i VK fremfor AK.

Andre tok til orde for at 1. AK burde honoreres like godt som VK-premier, all den tid kravene er like høye. Atter andre advarte mot at klubben skulle bli for elite-orientert, og at bredde i jaktprøvedeltakelse hadde en verdi i seg selv.

Etter en pause hvor NVK-leder Anders Simensrud og flere satte seg ned sammen og kikket på tallene og de utslagene de kunne gå, ble det fremsatt et kompromissforslag som innebærer at samtlige VK-premier vil gi ett poengs påslag. Dette forslaget ble så vedtatt:

Poengberegning NVC NY TABELL GJELDENDE FRA 2017

Endringer i apportkrav

I tillegg ble det gjort noen endringer i kravene til allround vandrepremie. Endringene ble vedtatt etter at flere hadde argumentert for at det er vanskelig for hunder som er bosatt nord og vest i landet å sanke poeng på apportprøver fordi det er få slike prøver i disse landsdelene.

Også dette forslaget var fremsatt av Møre og Romsdal.

Heretter er kriteriet for premiering som Årets Allroundhund AK skal være premiering i minst tre prøvegrener.

Følgende endringer ble gjort i forhold til uttak av NM lag, poengberegninger i NVC cupen, Årets Allroundhund NVC og ved poenglikhet for kåring av årets hunder.

Endring av retningslinjer for uttak til NM-lag

Deltagere til NM lag må melde sin interesse for deltagelse på laget med oversikt over oppnådde resultater siste to år. Jaktrådet skal legge ut informasjon og sette en frist for påmelding. Jaktrådet kan oppfordre/spørre kandidater som ikke har meldt interesse etter påmeldingsfristen.

Endringer på Årets Allround NVC 2017

Kriteriene for Årets Allround NVC 2017 gjøres endring ifht dagens kriterier.

  • Minimum premiert i 2 prøvegrener i UK
  • Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK
  • Endringer på Årets Allroundhund NVK 2017
  • Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK

Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og apportprøve.

Det samles poeng etter til en hver tids championatpoeng i NKK. Kun høyeste premie i hver gren teller.

Endringer i poengberegning NVC 2017

Alle premiegrader i VK får et poeng tillegg.

Endring av statutter for poenglikhet i forbindelse med kåring av årets hunder (NVK og NVC)

Ved poenglikhet til kåring av årets hunder (NVK og NVC) benyttes følgende retningslinjer:

  1. Den hund som har oppnådd poengene på færrest resultater
  2. Den hund som har oppnådd høyeste enkelt poeng
  3. Hvis fortsatt likt vinner yngste hund

Vinnerne av premiene som er satt opp i vår klubbinterne cup, NVC, fikk sine premier og diplomer på Distriktskonferansen på Olavsgaard lørdag.

Årets Vorstehhund NVC

SV Speldragets Golddigger
Eier Randi Schulze. Golddigger

Årets Vinterhund AK/VK

KV Huldremyras Aan Lilly Deluxe
Eiere: Solveig Strøm Aaknes og Kim Aaknes

Årets Unghund Vinter

KV Sognexpressen’s Lna Sikka
Eiere: Ingar Olsen og Christine Karlsen

Årets langhår

LV Vindeggens Frøya
Eier: Aasmund Ørbeck-Nilssen

Årets Høyfjellshund AK/VK

KV Aska
Eier: Jens Thommas Sagør

Årets Unghund høst

KV Skåtfjellets Bzt Tella
Eier: Tom Lilletvedt

Årets Unghund Allround

SV Munkefjellets Vill Iver
Eier: Ellen Marie Imshaug

Årets Strihår Allround AK/VK

SV Speldraget’s F Golddigger
Eier: Randi Schulze

Årets Skogsfuglhund

KV Øvstebua’s Adm Fryd
Eier: Steinar Søiland

Årets Unghund Lavland

SV Martine av Røssmyra
Eier: Unn Johannessen

Årets Lavlandshund AK/VK

KV Volleåsens Amigo
Eier: Ivar Ekenes

Årets KV Allround

KV Sør Holleias Btf Jazz
Eiere: Belinda Aasberg og Anders Simensrud

De vinnerne som ikke var til stede på Distriktskonferansen, får diplomene fra dine distriktsrepresentanter eller opppdrettere.